Phoebe 楊沛緹

畢業
文化大學舞蹈系

教學年資
17年

教學項目
舞蹈伸展
舞蹈有氧
曲線雕塑
皮拉提斯
肌力延展
樂齡運動

Radical fitness ox 儲備教官資格
Radical fitness md 儲備教官資格
Radical fitness ub 教練
Trx 阻力訓練認證
中華民國運動按摩協會C級認證